Inventum Tre og Stål er blitt sertifisert Miljøfyrtårn!

contractMiljøfyrtårn er en stiftelse som gjennom sin sertifiseringsordning hjelper private og offentlige virksomheter å drive lønnsomt og miljøvennlig. For å oppnå status som Miljøfyrtårn har vi oppfylt stiftelsens generelle krav til virksomheter som søker å bli sertifisert. Dette dreier seg for eksempel om å lære de ansatte om miljøarbeid, innføre rutiner som sikrer lavt energibruk og lage retningslinjer som hindrer unødig reising. I tillegg til slike generelle krav, har vi også innført tiltak som er spesifikke for bransjen.

Posted in Nyheter.