Leveranse Arkivverket

Statsarkivet i Stavanger har flyttet inn i Arkivenes hus på Ullandhaug. Vi har hatt gleden av å levere møbler til kontor, møterom, bibliotek, telefonrom og multirom.
Vi takker for oppdraget!

Oppdragsgiver: Arkivverket

Posted in Referanser.