Leveranse NAV Klepp-Time

Vi har hatt gleden av å levere møbler til kontor, møterom, publikummottak, kantine og gang arealer. Vi har også vært behjelpelige med fargevalget i lokalene.
Takk for oppdraget!

Oppdragsgiver: Klepp Kommune

Posted in Referanser.