Leveranse Nettpartner

Vi har hjulpet Nettpartner med innredning i nye lokaler og har hatt gleden av å levere møbler til kontor og pauserom.
Vi takker for oppdraget!

Oppdragsgiver: Nettpartner AS

Posted in Referanser.