Referanser

Leveranse Stamas Solutions

Stamas Solutions er en aktør i olje og gass industrien hvor hovedfokuset ligger i produksjon av komponenter. Da kontoret skulle innredes på Tananger fikk vi gleden av å ta på oss oppdraget med leveranse av komplette kontor, møterom, kantine og solskjerming.