Leveranse Skeiane Ungdomsskole

Vi har hatt gleden av å levere møbler til klasserom, fag rom, mediatek og gangarealer. 
Takk for oppdraget!

Oppdragsgiver: Sandnes kommune

Posted in Referanser.