Alle produkter >> Oppbevaring >> Brannsikkert skap for væske

Brannsikkert skap for væske

Brannsikkert skap for oppbevaring av brannfarlig væsker.

FOSSAFE brannavskillende skap for brannfarlige væsker og aerosoler, er utviklet for å gi maksimal produkt eksponering og dermed økt salg av brennbare væsker og aerosoler alle dager det ikke
brenner! Den dagen du eventuelt blir utsatt for en brann, skiller våre skap de brennbare væsker og
aerosoler fra selve brannen, slik at de ikke bidrar til en ukontrollerbar og eksplosjonsartet brann.
Ved å skille de brannfarlige varer fra brann, bidrar skapene til en sikker evakuering av kunder og
ansatte, og øker mulighetene for en kontrollert slukning og dermed redusert skade på bygninger.
Leveres i flere størrelser.
Se gjerne i vår Arkivguide for flere blider og mer utfyllende informasjon.

 

KONTAKT MEG OM DETTE PRODUKTET

Navn (obligatorisk)

Tlf

E-post (obligatorisk)

Melding