Miljø

 

MILJØFILOSOFI


Hvert menneske etterlater daglig spor gjennom måten de lever på og valgene de tar. Ved å tenke nytt og endre våre vaner kan vi alle hjelpe til med å forminske miljøproblemet. Vi innser vårt ansvar for kommende generasjoners livsmiljø og ønsker å gjøre en innsats for å ivareta vår miljøarv. Vi vurderer alle våre leverandører og deres produkter basert på et miljøaspekt. Vi ønsker kun å jobbe med leverandører som har en god miljøprofil. Gjennom å stille miljøkrav påvirker vi leverandørene til å levere de mest miljøeffektive produktene.

Inventum Tre og Stål er sertifisert Miljøfyrtårn og medlem i Grønt Punkt Norge.
Miljøfyrtårn er en stiftelse som gjennom sin sertifiseringsordning hjelper private og offentlige virksomheter å drive lønnsomt og miljøvennlig. For å oppnå status som Miljøfyrtårn har vi, etter grundig kontroll av sertifisør, oppfylt stiftelsens generelle krav til virksomheter. Dette dreier seg for eksempel om å lære de ansatte om miljøarbeid, innføre rutiner som sikrer lavt energibruk og lage retningslinjer som hindrer unødig reising. I tillegg til slike generelle krav, har vi også oppfylt krav som er spesifikke for bransjen.

 

Retur av EE-avfall

Elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall) inneholder komponenter som kan være skadelige for miljøet. EE-avfall innholder også mye metall, som det er viktig å gjenvinne. Det er derfor viktig at forbruker leverer kassert EE-avfall tilbake til en forhandler eller en kommunal mottaksstasjon, slik at miljøgiftene i produktene behandles på riktig vis og resten av produktet gjenvinnes. Inventum Tre og Stål er forhandler av elektriske og elektroniske produkter, og er derfor forpliktet til å ta imot EE-avfall vederlagsfritt. Mottaksplikten er begrenset til tilsvarende produkter som vi omsetter eller tidligere har omsatt, men er ikke begrenset til merke eller fabrikat. 
Vi garanterer at alt EE-avfall som leveres til oss behandles etter enhver tids gjeldende forskrift.

logo2008