Ansvarlig forbruk og produksjon

Vi lever av å selge produkter, og det viktigste vi da kan gjøre er å selge bærekraftige produkter som er laget for å vare av produsenter som har fokus på bærekraftig produksjon. Dette gjør vi blant annet gjennom å kreve miljøsertifiseringer, formidle klare retningslinjer for etisk handel til leverandørkjeder og utføre risikoanalyser. Vi skal også gjøre det vi kan for å minske avfallsmengden i alle ledd og øke andelen avfall som går til materialgjenvinning. I tillegg ønsker vi å påvirke våre kunder til å velge gjenbruk, redesign og reparasjon.


Inventum Tre og Stål