Fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner

For å redusere risikoen knyttet til korrupsjon og misligheter, er det viktig at vi har gode retningslinjer og initiativ for internkontroll, såsom etiske retningslinjer, opplæring i hvordan avdekke hvitvasking og varslingssystem.


Inventum Tre og Stål