Samarbeid for å nå målene

Ingen bedrift alene kan bidra til at vi når FNs bærekraftsmål innen 2030, det er kun gjennom samarbeid som vi kan få til det. Vi skal fremme og bidra til samarbeid med våre leverandører, kunder og andre interessenter for å bidra til økt grad av bærekraftig utvikling innenfor vår bransje. 


Inventum Tre og Stål