Stoppe klimaendringene

Vi skal aktivt jobbe for å redusere våre klimagassutslipp gjennom å bytte bilparken vår til elbiler, redusere energiforbruket i våre lokaler og lage en ny reisepolicy. I tillegg ønsker vi å bidra til bevisstgjøring om klimakrisen blant våre medarbeider, kunder og samarbeidspartnere.   


Inventum Tre og Stål