God utdanning

Tre og Stål ønsker at flere unge skal velge å jobbe hos oss og vi samarbeider aktivt med videregående skoler i våre lokalmiljøer for å sikre rekrutteringen til vår bransje. I tillegg samarbeider vi med NAV og gir plass til mennesker som trenger arbeidstrening på sin vei ut i arbeidslivet.


Inventum Tre og Stål