Likestilling mellom kjønnene

Tre og Stål ønsker å øke kvinneandelen. Vår bransje har tradisjonelt sett vært mannsdominert, derfor skal vi jobbe systematisk for å oppnå en bedre likestilling mellom kjønnene. Vi har som mål at vi i 2025 har en kvinneandel på minst 40%.


Inventum Tre og Stål