Leveranse Tau skole

Nye Tau skole stod klar høsten 2019. Vi har hatt gleden av å levere møbler til klasserom, grupperom, mediatek, garderobe og gang arealer. 
Vi takker for oppdraget!

Oppdragsgiver: Strand kommune

Posted in Referanser.