Leveranse Bogafjell Ungdomsskole

Vi har hatt gleden av å levere møbler til klasserom, grupperom, fagrom, spesialrom, kantine, mediatek og ganger. 
Takk for oppdraget!

Oppdragsgiver: Sandnes kommune

Posted in Referanser.