Leveranse Hjemmebaserte tjenester

Vi har hatt gleden av å levere alle løse møbler til Hjemmebaserte tjenester sitt nye kontor ved Tjensvollkrysset. 
Vi takker for oppdraget!

Oppdragsgiver: Hjemmebaserte tjenester, Stavanger 

Posted in Referanser.